• MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp die bij ons hoog in het vaandel staat. Wij gaan graag op verantwoorde wijze met mens en natuur om. Vaak maken bedrijven alleen beleid op papier, maar wij zorgen ervoor dat er ook echt in de praktijk gerealiseerd wordt. Vandaar dat onze visie gebaseerd is op het creëren van een betere en gezondere leefomgeving.

Visie
‘’Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken wil in de toekomst (nog) actiever zijn op het gebied van duurzaam ondernemen waarbij processen ingericht worden die zorgen voor een betere en gezondere leefomgeving in combinatie met de technologische trend die de laatste jaren sterk is ontwikkeld. Deze visie moet door het ambitieuze personeel worden gerealiseerd’’.

Duurzaamheid in de organisatie
We hebben onszelf verplicht gesteld om na te denken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hier is de organisatie actief mee bezig. De volgende activiteiten kenmerken ons:

MVO-beleid
Sinds oktober 2017 maken wij gebruik van ISOFastTrack om structureel beleid te voeren en de uitdaging te zoeken continue te verbeteren op het gebied van duurzaam ondernemen. Hierdoor worden bedrijfsprocessen verantwoordelijker ingericht en beslissingen genomen die goed zijn voor mens en milieu. Met veel trots hebben wij hiervoor een certificaat ontvangen welke u op onze website terugvindt onder het kopje ‘certificaten’.

Afval scheiden
Afval scheiden is belangrijk om zorg te dragen voor het milieu. Door zorgvuldig te scheiden, kan het afval worden hergebruikt of gerecycled. Hierdoor hoeft dit niet verbrand te worden en komen er minder schadelijke stoffen vrij.

Zowel op kantoor als in de buitendienst helpen wij het milieu graag mee. Zo wordt er op kantoor gebruik gemaakt van verschillende afvalbakken om de afvalstromen te reguleren.

Ook in de buitendienst wordt er gebruik gemaakt van verschillende afvalbakken. Het afval dat tijdens het slopen of het verwijderen van asbest ontstaat, wordt gescheiden. Het afval wordt naar de dichtstbijzijnde stortplaats gebracht. Het verwijderde asbest wordt eerst verzameld op ons terrein en vervolgens naar een asbeststortplaats gebracht die het verder verwerken.

Digitaliseren
Gedurende de jaren hebben we steeds meer papier gedigitaliseerd. Het voordeel hiervan is dat er minder papier wordt gebruikt. De belangrijkste verandering: voorheen werden de werkplannen door de Deskundig Toezichthouders Asbest op papier meegenomen. Vanaf heden krijgen ze een tablet mee waar de nodige documenten op staan.

Euro 5 motoren
Onze bedrijfswagens zijn voorzien van een Euro 5 motor. Dit betekent dat deze wagens een minimale uitstoot genereren.

Leeromgeving
Studenten zijn de toekomst. Vandaar dat wij zorg willen dragen om zowel MBO- als HBO studenten de ruimte te geven zichzelf in het werkveld te oriënteren. Hierdoor krijgen ze een kans om ervaring op te doen en zichzelf als persoon te ontwikkelen.

Arbeidsomstandigheden
Ons personeel, de uitzendkrachten en ZZP’ers zijn de belangrijkste schakel in ons bedrijf. Daar willen wij dan ook extra goed voor zorgen. Er wordt een omgeving gecreëerd die medewerkers in staat stelt om veilig, gezond en volgens vastgestelde procedures te werken. Hierbij kunt u denken aan: kwalitatieve bedrijfskleding, procedures om het werk veilig te laten verlopen, werkplek afgestemd per werknemer en het opstellen en uitvoeren van een risico- inventarisatie en- evaluatie.

Contact opnemen met van Caam

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een reactie.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.